bs. cki TRẦN văn hùng

BS.CKI Trần Văn Hùng nguyên cựu Trưởng phòng Y Tế Quận 7, chuyên khoa nội tổng hợp.

Xem thêm thông tin chuyên gia
Bác sĩ Trần Văn Hùng chuyên khoa nội tổng quát

Học hàm

TS.BS.

Chuyên khoa

Nội tổng quát

Vai trò

Cố vấn chuyên môn