BS. CKI. Trần Văn Hùng
BS. CKI. Trần Văn Hùng

Bác sĩ chuyên khoa I Trần Văn Hùng với hơn 30 năm công tác về chuyên khoa nội tổng quát, từng công tác tại nhiều bệnh viện lớn tại TP. Hồ Chí Minh. Bác sĩ Hùng đã giúp hàng ngàn bệnh nhân thoát khỏi sự dày vò của các bệnh lý đường tiêu hóa để có thể sống khỏe mạnh,vui vẻ và tự chủ.

GIỚI THIỆU CHUNG

Tên: Trần Văn Hùng

Học hàm: Bác sĩ – Chuyên khoa I

Chuyên khoa: Nội tổng quát

Trong hơn 30 năm công tác, bác sĩ Trần Văn Hùng đã điều trị đươc nhiều ca bệnh phức tạp, mạn tính