Tích điểm đổi quà
Tích điểm đổi quà mobile

HƯỚNG DẪN TÍCH ĐIỂM

NHẬP MÃ TÍCH ĐIỂM

    Quy tắc tích điểm đổi quà

    • Một người chỉ dùng một số điện thoại để tích điểm.
    • Một mã tích điểm chỉ nhập 1 lần.
    • Khi khách hàng tích đủ điểm, nhân viên 2T Pharma sẽ gọi điện thông báo đổi quà tới số điện thoại tích điểm.